položek
  • Zobrazit

Obchodní podmínky


1. Základní ustanovení

Provozovatelem webových stránek www.babycake.cz a www.plenkovedorty.cz je Kateřina Švejnohová, Elektrárenská 9, Praha 10, 101 00, IČO: 69308314, DIČ CZ7559290497, bankovní spojení  Raiffeisenbank, účet: 1110934001 / 5500.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes webové stránky www.babycake.cz a www.plenkovedorty.cz. Kupující učiněním objednávky tyto obchodní podmínky akceptuje. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.


2. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v návrhu kupní smlouvy - objednávce (dále jen zboží).

. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím a jeho úhradou.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení nebo výměna zboží)

Kupující má právo  v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího včetně vyplněného formuláře pro vrácení zboží dle  § 1820, odstavec 1, písmeno f Občanského zákoníku. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží. Zboží nelze vracet na dobírku. Výměna zboží z důvodu nevhodné velikosti je možná pouze po předchozí dohodě.
Formulář pro vrácení zboží naleznete zde:


5. Záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Začátek záruční doby je den převzetí věci kupujícím. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží prodávajícímu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.


6. Platební podmínky a přepravné

Nabídkové ceny uvedené na www.babycake.cz a www.plenkovedorty.cz jsou platné v okamžiku objednání. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Kupující uhradí zboží jedním z těchto způsobů:

  • platba v hotovosti (při osobním převzetí zboží )

  • platba převodem nebo složením na účet u Raiffeisen Bank 1110934001 / 5500

  • dobírkou

  • paypal

Není-li objednané zboží uhrazeno do 14 dnů od potvrzení objednávky kupujícím, stává se objednávka neplatnou.

Přepravné se mění podle kupujícím zvoleného druhu doručení a způsobu platby. Ceny přepravného se vztahují na dodání zboží na území České republiky:

  • Kurýrní služba při platbě předem  110,-Kč včetně DPH

  • Kurýrní služba s dobírkou 130,-Kč včetně DPH

Při objednávce zboží nad 2.500,- Kč poštovné neúčtujeme.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.


7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.babycake.cz a www.plenkovedorty.cz děkují za Vaši důvěru a zavazují se, že budou chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí se zařazením a archivováním osobních údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Na Vaše přání můžeme Vaše údaje z databáze vymazat.


KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
www.Babycake.cz - Kateřina Švejnohová, Elektrárenská 9, Praha 10, 101 00, info@babycake.cz, tel.: +420 603 152 384
google-site-verification: googlec25d62824c712f76.html

JavaScript musí být povolen